کارخانجات مخابراتی ایران

کارخانجات مخابراتی ایران علاوه بر تولیــــد نرم افزار و سخت افزار مراکـزسوئیچینگ پرظرفیت تلفن ثابت و همراه ، تولید منابع تغذیه سوئیچ مد ، تولید مراکز تلفن همراه اضطراری بهمراه دکلهای تلسکوپی قابل حمل و انواع بردهای مورد مصرف در رایانه می باشد.